Vesna Bukarica, Dražen Jakšić i Margareta Zidar

Energetski institut Hrvoje Požar pokreće obnovu poslovne zgrade s ciljem ostvarenja nZEB standarda

  • Obnovljiva energija proizvedena na lokaciji zgrade putem FN modula
  • Sedam puta učinkovitiji sustav rasvjete (LED svjetiljke)
  • Novi razvod sustava grijanja, hlađenja i mehaničke ventilacije s regeneracijom topline
  • Potpuna digitalizacija tehničkih sustava i njihova upravljivost za unutarnju ugodnost prema temperaturi, koncentraciji CO2 i osvijetljenosti
  • 65% manji troškovi energije nakon prve faze obnove

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) krenuo je u zelenu i digitalnu tranziciju – počinje prva faza obnove poslovne zgrade EIHP-a s ciljem ostvarenja standarda gotovo nulte energije (engl. nearly zero-energy building, nZEB). Obnova je dio većeg projekta „Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)“, koji će djelovati u obnovljenoj zgradi, za što je osigurano 1,6 milijuna EUR bespovratnih sredstava iz programa „Energija i klimatske promjene“, u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje 2014. – 2021. godine. Projekt je započeo u svibnju 2021., a završava u travnju 2024. godine.

Ravnatelj EIHP-a Dražen Jakšić tim je povodom istaknuo: „U Institutu se bavimo sa svim aspektima energetskog razvoja koji neupitno ide smjerom dekarbonizacije i digitalizacije, a u tome su ključni energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije. U skladu s time, ali i s našom vizijom da postanemo globalno prepoznatljiv generator promjena energetskog sektora, programski smo partner Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje ima ulogu upravitelja programa „Energija i klimatske promjene“. Pružamo im tehničku podršku u segmentu obnovljivih izvora energije, a istovremeno smo osmislili i osigurali sredstva iz programa za provedbu vlastitog projekta kako bismo i svojim primjerom pokazali put kojim treba ići prema dekarbonizaciji u sektoru zgradarstva. U sklopu projekta radimo na obnovi naše poslovne zgrade s ciljem ostvarenja nZEB standarda, no glavni je cilj uspostaviti nacionalni trening-centar te postati pokazni primjer zelene i digitalne tranzicije“, rekao je ravnatelj EIHP-a.

Nacionalni trening-centar je program edukacije ključnih dionika u procesu nZEB obnove koji počinje krajem rujna. Edukacije će se provoditi s projektnim partnerom, Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom obnove održavat će se online. Dr. sc. Vesna Bukarica, voditeljica nZEB projekta, istaknula je da će se obnova detaljno pratiti i dokumentirati, što će poslužiti kao primjer u programu edukacije: „Kroz pilot-akciju obnove vlastite zgrade ukazat ćemo na sve dobrobiti obnove prema nZEB standardu, ali i na iskušenja u provedbi. Prva predavanja počinju 22. rujna i posebno nas veseli što je interes jako velik, prijavljuju se i stručnjaci izvan Hrvatske, što dodatno potvrđuje da smo odabrali dobar smjer, odnosno dobar program koji može unaprijediti znanja specifičnim dionicima koji sudjeluju u procesu obnove zgrada. Ciljamo postati središnje mjesto za edukaciju stručnjaka iz sektora građevine i njihovo osposobljavanje za rješavanje izazova obnove, ali želimo i povećati svijest o važnosti obnove zgrada primjenom inovativnih tehničkih rješenja za postizanje nZEB standarda“, naglasila je Bukarica.

Margareta Zidar, glavna projektantica zgrade, pojasnila je da će se unaprjeđenje zgrade EIHP-a prema nZEB standardu provesti u dvije faze: „U prvoj fazi ćemo izvesti sedam puta učinkovitiji sustav rasvjete, 30% obnovljive energije proizvedene na lokaciji zgrade putem fotonaponskih modula snage 50 kW, novi razvod sustava grijanja, hlađenja i mehaničke ventilacije s regeneracijom topline. Svi će tehnički sustavi biti digitalizirani i upravljani novim sustavom automatizacije prema okupiranosti prostora te parametrima ugodnosti za temperaturu, koncentraciju CO2 i intenzitet osvijetljenost, i bit će pripremljeni za razmjenu energije s mrežom. Prema našim analizama, u prvoj fazi ćemo imati 65% manji trošak energije. Druga faza bit će izvedba dizalice topline voda-voda koja će koristiti podzemnu vodu kao izvor energije, čime ćemo gotovo svu potrebnu energiju proizvoditi na lokaciji zgrade. U tijeku je priprema dokumentacije i kad se provedu sve mjere koje čine optimalno rješenje, naše analize pokazuju da sadašnju potrošnju energije možemo smanjiti čak deset puta.Trenutačno na godišnjoj razini ukupno trošimo oko 320 MWh energije, a sa svim optimalnim mjerama procjenjujemo da će ta potrošnja biti oko 32 MWh“, istaknula je Zidar.

Podijeli