Projektni tim

Nositelj projekta

Energetski institut Hrvoje Požar

Odjel za energetsku učinkovitost

Upravljanje projektom

dr. sc. Vesna Bukarica

Analiza postojećeg stanja i razvoj novog nZEB projekta obnove zgrade

Marko Bišćan, mag. ing. el.

Dubinska obnova postojeće javne zgrade do nZEB standarda

Margareta Zidar, mag. ing. arch.

Uspostava nacionalnog trening centra za nZEB

dr. sc. Marina Malinovec Puček

Projektni partner

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za konstrukcije - Katedra za Betonske i zidane konstrukcije

Upravljanje projektom

Prof. dr. sc. Mislav Stepinac