Moduli

modul 1

Koncepti i strategije za nZEB

Zanima vas trenutno stanje u sektoru zgradarstva, standardi rekonstrukcije i izgradnje novih zgrada?

Želite li biti spremni za pametne tehnologije u zgradama?

Razmišljate o pokretanju vlastitog poslovanja u sektoru zgradarstva?

Opis modula

Budućnost sektora zgradarstva ovisi o sadašnjosti, a ovaj modul prikazuje upravo put razvoja koji spaja sadašnjost i budućnost spomenutog sektora. U tom kontekstu, prvo će se prikazati trenutno stanje nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, kao i tehnički, pravni te financijski standardi rekonstrukcije i izgradnje zgrada, a potom će se detaljno objasniti pojmovi koji će biti dio bliske budućnosti, poput pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije i putovnica obnove zgrada. Osim teoretskih znanja, prikazat će se i primjena istih kroz razne već provedene projekte i one u tijeku.

Ishodi

 • Upoznati se s trenutnim stanjem fonda zgrada, novim standardima rekonstrukcije i izgradnje zgrada iz tehničke, ekonomske i pravne perspektive
 • Usvojiti znanja o novim trendovima razvoja koji će u skoroj budućnosti biti mogući novi segmenti poslovanja u sektoru zgradarstva
 • Usvajanje trenutnih trendova te spremnost za buduće trendove u sektoru zgradarstva

Ciljana skupina

Energetski certifikatori, ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod

 • Kratki pregled modula

Trenutno stanje nacionalnog fonda zgrada

 • Pregled fonda zgrada u RH po razdobljima izgradnje i namjeni
 • Ocjena stanja fonda (energetska svojstva zgrada)

”Nulti” standardi rekonstrukcije i izgradnje zgrada

 • Politike poticanja obnove zgrada u RH
 • Tehnička pozadina zgrada gotovo nulte energije i zgrada nultih emisija

Izazovi i prilike razvoja sektora zgradarstva – put prema pametnim zgradama

 • Digitalizacija i pametno upravljanje u zgradama
 • Pokazatelji pripremljenosti za pametne tehnologije (SRI)
 • Energijska fleksibilnost zgrade: odziv potrošnje (DR)
 • Ponašanje krajnjih korisnika – ključna komponenta u pametnim zgradama

Energetski certifikati budućnosti

 • Putovnica obnove zgrada (Building Renovation Passport)
 • Digitalni dnevnik zgrade (Digital Building Logbook)
 • Aspekti održivosti i pripremljenost zgrade za pametne tehnologije (SRI) kao sastavne komponente energetskih certifikata
 • One-stop-shop za pojednostavljenje cjelokupnog procesa obnove zgrade

Studije slučaja: Pregled relevantnih projekata

 • Uspješno provedeni komercijalni i EU projekti, kao i projekti u tijeku kao dokaz aktualnosti teme

Sažetak modula i zaključci

Prezentacije modula

prezentacija 1

Uvodni dio

prezentacija 2

Trenutno stanje nacionalnog fonda zgrada RH

prezentacija 3

Nulti standardi rekonstrukcije i izgradnje zgrada

prezentacija 4

Politike poticanja

prezentacija 5

Izazovi i prilike razvoja sektora zgradarstva

prezentacija 6

Energetski certifikati budućnosti

prezentacija 7

Studije slučaja – pregled relevantnih projekata

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.