Moduli

modul 2

Kako postići nZEB - iskustva iz provedbe

Želite li biti upoznati sa svim fazama u procesu obnove prema nZEB standardu?

Veseli vas terenski rad i želite vidjeti na praktičnom primjeru kako izgleda provođenje radova na obnovi zgrade prema nZEB standardu?

Veseli vas i grupni rad te izazov u zajedničkom pronalasku tehničkih rješenja za ostvarivanje nZEB standarda?

Opis modula

Modul je zamišljen kao interaktivna radionica između predavača i polaznika s praktičnim radom na izradi studije slučaja u grupama. U uvodnom predstavljanju koje će se održati u formi panela, tim projektanata koji je pripremao projektnu dokumentaciju za obnovu zgrade EIHP-a predstavit će tehnička rješenja za ostvarivanje nZEB standarda, prezentirati kako su riješena ograničenja nastala zbog postojećeg stanja zgrade i ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu definiranih regulativom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Kroz terenski posjet zgradi koja je u fazi obnove, pregledat će se specifičnost lokacije i urbanistički uvjeti lokacije te izvođenje detalja na poboljšanju ovojnice zgrade (sustavi za smanjenje zrakopropusnosti ovojnice) i energetskih sustava (sustav mehaničke ventilacije s rekuperacijom, digitalizacija energetskih sustava zgrade). Investitori, projektanti i krajnji korisnici prikazat će primjere nekoliko realiziranih nZEB projekata s različitim tehničkim rješenjima i specifičnim ograničenjima u njihovoj pripremi.

U završnom bloku će se kroz grupni rad, a prema zadanim ulaznim informacijama definirati projektni zadatak za rekonstrukciju zgrade u nZEB standardu. Očekuje se rad na računalu i pretraživanje informacija online. Grupe će predstaviti rješenja i provest će se rasprava između svih polaznika.

Ishodi

 • Prepoznati tehnička rješenja za ostvarivanje nZEB standarda
 • Prepoznati dodatne izazove zbog potrebe ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu definiranih regulativom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela

Ciljana skupina

Energetski certifikatori, ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, upravni referenti ureda javne uprave za poslove prostornoga uređenja i graditeljstvo, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod

 • Kratki pregled modula

Faza projektiranja i nabave

 • Panel rasprava o inovativnim značajkama tehničkih rješenja u glavnom projektu nZEB rekonstrukcije zgrade EIHP-a (toplinska zaštita, zrakopropusnost, sustavi grijanja, hlađenja i mehaničke ventilacije, korištenje podzemne vode, sustav rasvjete, automatizacije i upravljanja, integrirani fotonaponski sustav, mjere zaštite od požara
 • Uobičajene zapreke u upravnim postupcima i nabavi radova

Obilazak zgrade EIHP-a

 • Upoznavanje sa specifičnostima zgrade, pregled glavnih građevinskih elemenata i sustava s projektantima i inženjerom gradilišta

Iskustvo u pripremi i provedbi nZEB projekta zgradama

 • Uspješne priče investitora, arhitekata, inženjera i korisnika
 • Ciljevi i ambicije
 • Ekonomski, okolišni i društveni pokazatelji
 • Opća strategija
 • Ključni koraci procesa
 • Aspekti financiranja i poslovni model
 • Regulatorni aspekti
 • Čimbenici uspjeha
 • Izazovi i prepreke
 • Primjenjivost na sličnim lokacijama

Studija slučaja nZEB projekata

 • Grupni rad na definiranju projektnog zadatka i prezentacija grupnog rada s pitanjima i odgovorima stručnjaka

Sažetak modula i zaključci

Prezentacije modula

prezentacija 1

Uvodni dio

prezentacija 2

Priprema nZEB projekta na primjeru zgrade EIHP

prezentacija 3

Prijedlozi pojačanja nosive konstrukcije zgrade EIHP

prezentacija 4

MUZA

prezentacija 5

Primjeri pripreme nZEB projekta u Norveškoj

prezentacija 6

Online šetnja kroz gradilište - nZEB EIHP

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.