Moduli

modul 3

Upotreba naprednih materijala

Želite li se bolje upoznati s naprednim tehnologijama pri procjeni zgrada kao što su, primjerice, dronovi ili LIDAR?

Želite li saznati više o modernim materijalima u građevinarstvu, njihovoj upotrebi u potresnim područjima?

Opis modula

Cilj ovog modula je upoznati se s naprednim tehnologijama pri procjeni stanja konstrukcija (fotogrametrija, dronovi, laserska skeniranja) te uporabi modernih materijala u pojačanju postojećih konstrukcija. Spomenut će se i analizirati veći broj metoda i materijala za pojačanje betonskih i zidanih konstrukcija. Metode će biti utemeljene na obnovi potresom oštećenih područja te će se ukazati na benefite i nedostatke svake metode. Cijeli postupak prikazat će se na nekoliko studija slučaja, a poseban osvrt dan je na studiji slučaja zgrade EIHP-a.

Ishodi

 • Prepoznati interakciju između različitih aspekata gradnje, pojačanja i uklanjanja
 • Pripremati i provoditi eksperimente te analizirati i interpretirati rezultate
 • Razmjenjivati informacije sa stručnom okolinom
 • Primijeniti stečena znanja na kreativan način pri donošenju odluka
 • Primijeniti stečene vještine i potrebna znanja na prepoznavanje, formuliranje i analiziranje problema te pronalazak jedno ili više prihvatljivih idejnih rješenja prilikom pojačanja građevina

Ciljana skupina

Ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod

 • Uvod u radionicu, prikaz agende, motivacije i ciljeva

Nove tehnologije u građevinarstvu (1)

 • Problem uporabe visokospecijaliziranih metoda i alata u građevinskom sektoru
 • Nove tehnologije pri procjeni stanja konstrukcija
 • Prepreke procjene stanja kod kulturne baštine

Nove tehnologije u građevinarstvu (2)

 • Lasersko skeniranje
 • Uporaba dronova
 • LIDAR
 • Parametarsko programiranje
 • Nove metode za upravljanje i odlučivanje
 • Praktična primjena laserskog skeniranja na licu mjesta

Novi i moderni materijali u građevinarstvu

 • Moderni materijali i uporaba u potresnim područjima

Materijali za obnovu i pojačanje postojećih konstrukcija

 • Torkretiranje, FRCM, FRP, pojačanja čelikom – kratki opis svake metode s benefitima i nedostacima

Održivost materijala

 • Utjecaj vrsta materijala na okoliš

Studija slučaja – zgrada EIHP

 • Prikaz konstrukcijskog pojačanja zgrade EIHP i posjet studiji slučaja

Sažetak modula i zaključci

Prezentacije modula

prezentacija 1

Zeleni krovovi

prezentacija 2

Kako se nositi s vlagom

prezentacija 3

Materijali za obnovu i pojačanja

prezentacija 4

Utjecaj vrste materijala na okoliš

prezentacija 5

Studija slučaja EIHP – procjena stanja

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.