Moduli

modul 5

Ocjena otpornosti i ranjivosti zgrada

Želite li se upoznati s osnovama seizmologije, bolje razumjeti opće fenomene potresnog djelovanja i probleme seizmičkog projektiranja građevina?

Ne znate procijeniti stanje postojećih konstrukcija, ali želite naučiti sve o tome?

Opis modula

Cilj ovog modula je upoznati se s osnovama inženjerske seizmologije te utjecajem potresa na postojeće građevine. Obraditi će se osnove djelovanja potresa s parametrima potrebnim za analizu građevina. Poseban osvrt dan je na postojeće građevine i procjenu stanja postojećih građevina – od pregleda arhivske građe, do istražnih radnji i modernih alata dokumentacije i digitalizacije. Zadnji dio modula orijentiran je na modeliranje postojećih konstrukcija, metode i načine pojačanja i normativni aspekt pojačanja. Cijeli postupak prikazat će se na nekoliko studija slučaja, a poseban osvrt dan je na studiji slučaja zgrade EIHP-a.

Ishodi

 • Prepoznati i opisati inženjerske probleme u građevinarstvu vezane uz potresna djelovanja
 • Razumjeti eksperimente te analizirati i interpretirati rezultate
 • Razmjenjivati informacije sa stručnom okolinom
 • Razumjeti opće fenomene potresnog djelovanja i probleme seizmičkog projektiranja građevina
 • Primijeniti stečene vještine i potrebna znanja na prepoznavanje, formuliranje i analiziranje problema te pronaći jedno ili više prihvatljivih rješenja prilikom pojačanja građevina

Ciljana skupina

Ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod

 • Uvod u radionicu, prikaz agende, motivacija i ciljevi radionice
 • Kratka interaktivna provjera postojećeg znanja o potresima

Osnove seizmologije

 • Potresne ljestvice
 • Povratni periodi, karte povratnih perioda i seizmički hazard
 • Utjecaj svojstava tla u svrhu određivanja mjerodavnog potresnog opterećenja s obzirom na lokaciju građevine
 • Seizmički rizik, ranjivost građevina

Utjecaj potresa na izgrađenu okolinu

 • Hrvatski fond građevina
 • Vrste konstrukcija, konceptualno oblikovanje i korišteni materijali
 • Odziv tipičnih građevina na seizmičke pobude
 • Potresi u Hrvatskoj i tipična oštećenja različitih vrsta građevina

Procjena stanja postojećih konstrukcija

 • Prepoznavanje oštećenja
 • Metode procjene stanja
 • Istražni radovi
 • Modeliranje postojećih konstrukcija
 • Metode proračuna
 • Normativni okviri

Studija slučaja – zgrada EIHP-a

 • Prikaz konstrukcijske procjene stanja zgrade EIHP-a i posjet studiji slučaja

Popunjavanje ankete i kratka interaktivna provjera znanja

 • Vrijeme predviđeno za popunjavanje ankete o zadovoljstvu polaznika

Zaključci i rasprava

Prezentacije modula

prezentacija 1

Osnove seizmologije

prezentacija 2

Konceptualno oblikovanje zgrada

prezentacija 3

Norme za projektiranje

prezentacija 4

Izmjene Zakona o obnovi

prezentacija 5

Procjena stanja i prepoznavanje oštećenja

prezentacija 6

Detaljna procjena stanja i istražni radovi

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.