Moduli

modul 6

Kolaborativni BIM za postizanje nZEB-a

Već imaš znanja u prikupljanju podataka bitnih za definiranje energetskog svojstva zgrade, ali želiš otići korak naprijed?

Želiš se upoznati sa 4D modelima zgrada i uz to razumjeti kako se priprema plan za izradu BIM modela?

Opis modula

Modul je zamišljen za upoznavanje sa sustavom rada u BIM (Building Information Modeling) alatu. Objasnit će se priprema plana izrade modela zgrade i naglasiti doprinos za vođenje projekta. Prikazat će se 4D model za zgradu EIHP-a i najvažniji koraci izrade građevinskog modela. U suradnji s partnerskim projektom TIMEPAC, kroz praktični primjer prikazat će se preuzimanje podataka iz BIM modela za definiranje preporuka za unapređenje energetske učinkovitosti zgrade.

Ishodi

  • Upoznati se s funkcijama BIM alata i prednostima korištenja BIM modela za definiranje preporuka za unapređenje energetske učinkovitosti zgrada

Ciljana skupina

Energetski certifikatori, ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod u BIM modeliranje

  • Upoznavanje s BEP protokolom (Building Execution Plan) i primjeri dobre prakse

BIM model zgrade EIHP-a

  • EIHP model zgrade – pregled 4D modela i praćenje usklađivanja BIM elemenata – osi, razine, radno okruženje, provjera familija

Praktični primjer – korištenje informacija u BIM modelu

  • Preuzimanje podataka o geometriji zgrade, sastavu vanjske ovojnice, termotehničkim i elektro sustavima i korištenje podataka za definiranje preporuka za unapređenje energetske učinkovitosti zgrade

Popunjavanje ankete

  • Vrijeme predviđeno za popunjavanje ankete o zadovoljstvu polaznika

Zaključci i rasprava

Prezentacije modula

prezentacija 1

50 nijansi BIM-a

prezentacija 2

Integralni pristup projektiranju uz BIM

prezentacija 3

BIM i potresna obnova

prezentacija 4

Leveraging BIM for energy performance certification of buildings

prezentacija 5

BIM za BEM - Integrirano energetsko modeliranje zgrada

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.