Moduli

modul 7

Energetsko modeliranje zgrade

Već imate znanje u statičkom modeliranju zgrada, ali želite otići korak naprijed i okušati se u dinamičkom modeliranju zgrada te pokrenuti koju simulaciju?

Želite li biti upoznati s alatima pomoću kojih se provode dinamička modeliranja zgrada i promatrati energetsku bilancu zgrade na satnoj ili minutnoj razini?

Opis modula

Modul je zamišljen kao interaktivna radionica između predavača i polaznika u kojoj će svako predavanje imati uvod, a potom i praktične vježbe kroz vođeni primjer modeliranja zgrade u građevinskom dijelu te elektro i termotehničkim sustavima u programu DesignBuilder. Nakon vježbi modeliranja zgrada, polaznici će biti upoznati s načinom provođenja simulacija i interpretacije rezultata. Kroz predavanje će stečeno znanje biti demonstrirano na kalibriranom EIHP modelu zgrade.

Ishodi

 • Upoznati se s osnovnim programima i mogućnostima dinamičkog energetskog modeliranja zgrada
 • Usvojiti temeljna znanja modeliranja građevinskog dijela zgrade, elektro i termotehničkih sustava u programu DesignBuilder, provođenja simulacija i prikaza rezultata simulacija
 • Stečeno znanje kroz predavanja dodatno učvrstiti primjerom kroz kalibrirani EIHP model zgrade

Ciljana skupina

Energetski certifikatori, ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod u dinamičko modeliranje

 • Uvod u radionicu, motivacija i ciljevi radionice
 • Dinamičko energetsko modeliranje zgrade
 • Generalni prikaz alata i softvera za dinamično energetsko modeliranje zgrade (DesignBuilder, EnergyPlus,TRNSYS…)
 • Vodič kroz instalaciju programa DesignBuilder i EnergyPlus

Vježba 1: Građevinsko modeliranje reprezentativne zgrade

 • Modeliranje osnovne geometrije zgrade u programu DesignBuilder
 • Modeliranje otvora i zaštite od sunčevog zračenja
 • Modeliranje građevinskih slojeva

Vježba 2: Modeliranje elektro sustava na reprezentativnoj zgradi

 • Modeliranje unutarnjih dobitaka od ljudi, rasvjete i opreme
 • Modeliranje sustava rasvjete
 • Modeliranje fotonaponskog sustava

Vježba 3: Modeliranje termotehničkog sustava na reprezentativnoj zgradi

 • Modeliranje termotehničkog sustava s dizalicom topline zrak-voda kao izvorom sustava grijanja i hlađenja i ventilokonvektorima kao ogrjevnim tijelima

Vježba 4: Uspostava simulacija i rasprava rezultata

 • Uspostava simulacija i rasprava rezultata
 • Korekcija i kalibriranje modela prema računima

Kalibrirani EIHP model zgrade

 • EIHP model zgrade – kalibrirani primjer dinamički modelirane zgrade
 • Prikaz rezultata multikriterijske analize i odabira optimalnog rješenja kroz parametarsku analizu

Popunjavanje ankete

 • Vrijeme predviđeno za popunjavanje ankete o zadovoljstvu polaznika

Zaključci i rasprava

Prezentacije modula

prezentacija 1

Uvod u dinamičko modeliranje

prezentacija 2

Energetsko modeliranje zgrade – građevinski dio

prezentacija 3

Modeliranje elektro sustava na reprezentativnoj zgradi

prezentacija 4

Modeliranje termotehničkog sustava na reprezentativnoj zgradi

prezentacija 5

Uspostava simulacija i rasprava rezultata

prezentacija 6

Kalibrirani EIHP model zgrade

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.