Moduli

modul 8

nZEN - od zgrade do susjedstva

Već imate znanja u modeliranju zgrada, ali želite otići korak naprijed i modelirati cijeli skup zgrada?

Ne znate od kuda i kako doći do podataka, prostorno ih prikazati, ali želite naučiti?

Želite li uhvatiti korak s kolegama iz svijeta, biti upoznati s alatima pomoću kojih provode modeliranja energetskih četvrti?

Opis modula

Modul je zamišljen kao interaktivna radionica između predavača i polaznika u kojoj će svako predavanje imati uvod, a potom provedbu teorije kroz tri vježbe, gdje je predviđen rad na laptopima. Sve ključne datoteke će biti pripremljene i poslane kandidatima u slučaju da ne stignu odraditi sve predviđeno tijekom trajanja pojedine vježbe (npr. ako polaznik ne stigne pripremiti sve iz vježbe 1, a potrebno je prijeći na vježbu 2, imat će spremne sve potrebne datoteke da može sudjelovati i na toj vježbi). Nakon provedenih vježbi, kroz predavanja će se prikazati provedba istih u praksi kroz primjere projekta u Americi i EU-u, s ciljem da polaznici steknu dojam gdje se i na koji način primjenjuju znanja koja su usvojili tijekom vježbi na ovom modulu.

Ishodi

 • Upoznati se s bazama podataka u sektoru zgradarstva Republike Hrvatske, kao i načinima prikupljanja i obradom relevantnih podataka u navedenom sektoru
 • Usvojiti temeljna znanja u alatu za prostorno prikazivanje podataka (QGIS) te se upoznati s energetskim planiranjem u kontekstu implementacije mjera energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva koje su usklađene s nacionalnim energetskim ciljevima
 • Dobiti uvid u modeliranje četvrti kroz primjere projekata u svijetu

Ciljana skupina

Energetski certifikatori, ovlašteni projektanti, doktorandi i studenti diplomskog studija arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, svi zainteresirani u sektoru zgradarstva.

Teme

Uvod

 • Rješavanje tehničkih problema (verifikacija instaliranih programskih alata na laptopima)
 • Uvod u radionicu, prikaz agende, motivacija i ciljevi radionice

Vježba 1: Metode prikupljanja i obrada podataka o zgradama

 • Prikaz podataka relevantnih za modeliranje potrošnje u skupu zgrada, te način prikupljanja istih
 • Opis baza podataka koje su dostupne u RH (Katastar, Energetski atlas, ISGE baza podataka, IEC baza certifikata, itd.)
 • Formati i priprema baze podataka pogodne za obradu

Vježba 2: Prostorni prikaz podataka u QGIS-u

 • Uvod u QGIS
 • Otvaranje .shp file-ova
 • Prostorni prikaz tlocrtnih površina zgrada
 • Kreiranje, uređivanje atributnih tablica
 • Načini prostornog prikaza zgrada prema određenim parametrima (starosti, energentima, tehnologijama,…)

Vježba 3: Implementacija mjera energetske učinkovitosti

 • Prikaz politika energetskog razvoja Republike Hrvatske (Strategija energetskog razvoja, NECP, itd.)
 • Definiranje scenarija razvoja
 • Prostorni prikaz različitih scenarija razvoja
 • Usporedba rezultata i rasprava

Alati za energijsko modeliranje četvrti

 • 3D modeliranje četvrti (QGIS i Rhino)
 • MIT Sustainable Design Lab alati za modeliranje četvrti – UMI, UBEM.IO
 • Prikaz odabranih studija slučaja

O projektu ZEB4ZEN (Zero energy buildings for zero energy neighbourhoods)

 • Modeliranje gradskih četvrti – primjeri dobre prakse iz Europske Unije

Popunjavanje ankete

 • Vrijeme predviđeno za popunjavanje ankete o zadovoljstvu polaznika

Zaključci i rasprava

Prezentacije modula

prezentacija 1

Analiza prostornih podataka

prezentacija 2

Modeliranje gradskih četvrti

prezentacija 3

RIGRID - From Vision to Realization

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.