nZEB knjižnica

Što je nZEB?

Zgrada gotovo nulte energije je zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska količina energije treba se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora energije, uključujući energiju koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

nZEB zahtjevi u Hrvatskoj su definirani Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18, 102/20). Tako je nZEB svaka ona zgrada kod koje:

  • godišnja porebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q”H,nd [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tehničkom propisu;
  • godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Eprim [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tehničkom propisu te
  • najmanje 30% godišnje isporučene energije dolazi iz obnovljivih izvora energije.
  • pri značajnoj obnovi ili rekonstrukciji zgrade, Tehničkim propisom se propisuju zahtjevi koje zgrada i njezini dijelovi moraju ispuniti nakon obnove odnosno rekonstrukcije, ali u Hrvatskoj ti zahtjevi još uvijek ne uključuju nZEB.

Zakonodavni okvir

Analize i studije

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.