nZEB obnova

Tijekom nZEB obnove

Jedno od mnogih gradilišta diljem Zagreba je i ono naše – sada smo već duboko u drugoj fazi projekta obnove poslovne zgrade Energetskog instituta Hrvoje Požar s ciljem ostvarenja nZEB standarda. Glavna projektantica obnove zgrade, stručnjakinja za pametne sustave upravljanja i glavni inženjer gradilišta govore o zahvatima na zgradi koji su napravljeni u ovoj fazi obnove.

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.