O nama

nZEB projekt

Rješavanje problema izrazito loših energetskih karakteristika javnih zgrada u središtu je dva ključna dokumenta energetske politike Republike Hrvatske: Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021. – 2030. i Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.

Iako je Republika Hrvatska usvojila standardizaciju zgrada gotovo nulte energije (engl. Nearly Zero Energy Buildings – nZEB), stvarna primjena nZEB standarda u obnovi postojećih zgrada izostaje. Kako bi obnova zgrada po nZEB standardu zaživjela, nužna je promjena ustaljenih praksi u procesu obnove.

Troškovno-optimalni odabir tehnologija i rješenja u obnovi nije sastavni dio uobičajene prakse u projektiranju, kao ni sagledavanje troškova i koristi u čitavom uporabnom vijeku zgrade, zbog čega je nZEB standard obnove još uvijek percipiran kao preskup. Kako za nove zgrade tako i za stare zgrade potrebno je unaprijediti metode projektiranja. U početnoj fazi projektiranja treba analizirati više mogućnosti opskrbe energijom, kao i sustava potrošnje energije, uključujući u analizu ne samo investicijske nego i buduće operativne troškove. To zahtijeva poznavanje alata za dinamičku simulaciju energetskih tokova u zgradi, a koji još uvijek nisu uvedeni u projektantsku praksu u Hrvatskoj.

Ovaj projekt, stoga, ima za cilj obuhvatiti sve ključne dionike u procesu nZEB obnove zgrada te im kroz pilot akciju pokazati dobrobiti obnove zgrada prema nZEB standardu. Projektom se želi dokazati kako je nZEB pristup optimalno i isplativo rješenje obnove javnih zgrada.

Pilot akcija je konkretna sveobuhvatna obnova poslovne javne zgrade Energetskog instituta Hrvoje Požar. Sveobuhvatna obnova osim mjera energetske obnove zgrade uključit će također i mjere za povećanje sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i  mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade.

Ova pilot investicija biti će ujedno i pokazni primjer suvremenih tehnologija koje se ugrađuju prilikom obnove postojećih zgrada prema nZEB standardu i kojima zgrade postaju ‘pametne’, a to su svakako elektrifikacija sustava grijanja i hlađenja, novi sustav rasvjete, integracija obnovljivih izvora energije te e-mobilnosti u zgradu te potpuna digitalizacija svih tehničkih podsustava koje koristi uredska zgrada. Projekt ovom pilot akcijom odgovara na dvostruke izazove zelene i digitalne tranzicije.

Nacionalni nZEB trening centar djelovat će u obnovljenoj poslovnoj zgradi Energetskog instituta Hrvoje Požar te će postati središnje mjesto za edukaciju stručnjaka i njihovo osposobljavanje za rješavanje izazova obnove postojećeg fonda zgrada.

Komponente projekta

Projekt je organiziran u sljedeće četiri komponente:

KOMPONENTA 1 – Upravljanje Projektom
KOMPONENTA 2 – Analiza postojećeg stanja zgrade i razvoj novog nZEB projekta obnove zgrade
KOMPONENTA 3 – Dubinska obnova postojeće javne zgrade do nZEB standarda
KOMPONENTA 4 – Uspostava nacionalnog trening centra za nZEB

Projekt „Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)“ financiran je iz  programa „Energija i klimatske promjene“ u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje 2014. – 2021. godine. Ovaj financijski mehanizam predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške za zelenu, kompetitivnu i inkluzivnu Europu. Vrijednost projekta odnosno iznos subvencije je 1,6 milijuna EUR. Trajanje projekta je od svibnja 2021. do travnja 2024. godine.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta

Unaprijediti znanja specifičnim dionicima koji sudjeluju u procesu obnove zgrada te povećati svijest o važnosti obnove zgrada primjenom inovativnih tehničkih rješenja za postizanje nZEB standarda.

Specifični ciljevi projekta:
  1. Uspostava nacionalnog nZEB trening centra
  2. Dubinska energetska i seizmička obnova zgrade EIHP-a prema nZEB standardu
  3. Jačanje suradnje između istraživačkih institucija Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
  4. Uspostava lokalnih partnerstva za unapređenje znanja i podizanje svijesti o nZEB i ZEN standardima
Očekivani rezultati projekta:
  1. Kroz Nacionalni trening centar za nZEB educirati najmanje 50 dionika koji se profesionalno bave energetikom u sektoru zgradarstva na način da su spremni napredno primjenjivati nZEB standard
  2. Zgrada EIHP-a obnovljena prema nZEB standardu
  3. Promocija i prijenos iskustava i primjera uspješno provedenih projekata i inicijativa iz zemlje donora u području nZEB i ZEN na polaznike nacionalnog nZEB trening centra
  4. Uspostavljena lokalna tematska partnerstva kako bi projekt postao dugoročno održiv

Projekt je financiran iz programa „Energija i klimatske promjene” u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.